Trang   Nhà     Anh  Chí

 

 

 

 

 

Trang Nhà Lê Anh Chí Trang Nhà AnhChí Trang Việt Nhà Sử Trang viễnthông Nhà LêAnhChí

trang Hoàng Lê Nhân nghĩa Anh hùng Sử nhà Lê Anh Chí   

trang ViệtSử VănThơ nhà Lê Anh Chí

 

*     Trang Vua Lê Thái Tổ là thánh vương Nhà Lê Anh Chí

*     Trang Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh Nhà Lê Anh Chí

*     Trang Phá án Lê Chi viên Nhà Lê Anh Chí

*     Trang họ Lê làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh) Nhà Lê Anh Chí

 

____

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí và nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com ) ***

________

 

 

Lời Phi Lộ

221)        Lời phi lộ 2 (Trang Nhà LêAnhChí)

226)        Lời phi lộ 3    (Trang Nhà LêAnhChí)

 

A) Thơ

       Ngọa Thần Long 4       (Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long _và đại thắng Sách Khôi của Vua Lê Thái Tổ)

       Ngọa Thần Long 8      (Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long  _-và tài đức Duệ văn Anh vũ của Vua Lê Thái Tổ)

       Dẹp giặc đề thơ           (dịch thơ vua Lê Thái Tổ)

       Đường Gặp Gỡ

       Mẹ, Thiên thu

       Sơn La đề thơ              (dịch thơ vua Lê Thái Tông)

       Mẹ, Thiên thu 2

       Chiều hôm trước (thơ t́nh)

Chúa thánh tôi hiền    (dịch thơ vua Lê Thánh Tông)

       Chúc Tết 3

       Yêu

       Yêu Kiều

       Mừng xuân

       Hoa Vạn Xuân

       Mưa dài

       Hải ngoại, tâm sầu

       Nụ cười 9             (Nụ cười Vua Lê Thái Tổ)

       Tâm đọc        (thơ của Hội-nguyên Lê Đ́nh Diên)

 

 

B) Bài Mới

              Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí

              Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh

 

C) Việt Sử, Văn học, văn chương

 

243)               Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2

( ...theo nhận định của Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung, của Nguyễn Trăi; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế... 2)

( Tiếp tục đề mục ‘Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang’, tôi trở lại vụ án  Cao Sư Đăng và vụ án Trần Nguyên Hăn để xác định rằng luật pháp của Vua Lê Thái Tổ   vững chăi , nhân ḥa, nhân bản ; sau đó bàn về :

_-Nguyễn Trăi nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

_-Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn

_- Những câu ca dao ca tụng thời no ấm hoan lạc, đời Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông ... )

233) Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang, theo Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung ; Nguyễn Trăi cũng nhận định như vậy; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế ...

 

188)        Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

244)        Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi ?!

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Lê Thái Tổ _-cũng là bẩy vị đệ nhất công thần       ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân, Nguyễn Lư, Lê văn Linh và Bùi Quốc Hưng )

 

179)        Người quí phi thứ nh́ của Vua Lê Thái Tổ có lẽ là công chúa nhà Trần, Trần Trinh thục phi sinh cho Vua Lê Thái Tổ một người con gái, Trang Từ  công chúa ...

145)        Sử gia Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào   ( !!!)

              (Thiệt là dở quá !)

257)  Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim đệ nhất vơ tướng Anh-hùng !

( Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 4 )

[ Tướng Lê Khôi vơ nghệ cao cường vô địch, là thiên hạ đệ nhất vơ công ! Bài này tiếp tục diễn tả, vơ nghiệp, công nghiệp của Đ́nh thượng hầu Lê Khôi :

_-Thượng tướng quân Lê Khôi được triệu lên Thái Nguyên,giúp vua dẹp giặc, cuối năm 1430chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431

_-Đ́nh thượng hầu Lê Khôi trấn thủ Nghệ An : tiếng thơm đồn khắp gần xa

_-... Và nhất là : Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  cười ba tiếng, chiếm Chiêm Thành, cổ kim đệ nhất vơ tướng Anh-hùng !  ]

254)               Phạm văn Xảo là ai ? _-Không ai biết !

( Ông Phạm Văn Xảo là ai ??? _Không ai biết ! Không có sử gia nào biết Phạm Văn Xảo là ai ! Mặc dù mấy ông sử gia, mỗi lần họ muốn nhục mạ Vua Lê Thái Tổ, là họ đem Phạm Văn Xảo ra ! Thật là chuyện nực cười trong thiên hạ...

Bài này đưa ra một chi tiết về thân thế Phạm Văn Xảo _-chi tiết quan trọng này có thể giải thích tại sao Phạm Văn Xảo đă làm phản ! )

 

255)               Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430

 ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431 )

( Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn đă làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430 ; kết cuộc là Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431. Những điều này có thể biết được nhờ những sự việc sau :

_-Thượng tướng quân Lê Khôi được triệu lên Thái Nguyên, giúp vua dẹp giặc, mặc dù  ông vừa mới được sai đi trấn thủ Hóa Châu

_-Vua Lê Thái Tổ đề thơ ở Cao Bằng

_-Vua Lê Thái Tổ ban  chiếu chỉ sau khi dẹp giặc Đao Cát Hăn--Phạm văn Xảo, nói về ‘Thượng  Hăn, Thượng Xảo’, ‘giết chết  kẻ loạn thần tặc tử’ và ‘bầy tôi, nên lấy Hăn, Xảo làm răn’ ... )

 

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn),  Tại sao ?

 

214)        Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 8

(   Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang và v́ Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)  )

 

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!! Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 3)

( Theo Lịch triều hiến chương loại chí, Trần Nguyên Hăn đă tuyên bố rằng

_-Vua Lê Thái Tổ có tướng mạo của Việt vương Câu Tiễn

_-Có thể cùng sống lúc hoạn nạn

_-Chẳng thể cùng sống lúc sung sướng

Trần Nguyên Hăn lại nói, trước khi nhảy xuống sông :

_-Tôi ‘‘Với vua cùng mưu việc cứu dân’’

_-‘‘Nay nghĩa lớn đă định, vua muốn giết tôi’’

_-‘‘Hoàng thiên có biết xin soi xét cho’’

Bài viết này chứng minh từng điểm một rằng : Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI. Tôi cũng đưa ra một nhận xét dĩ nhiên, một suy xét hiển nhiên, mà chưa có sử gia nào nói đến, đó là để trả lời lời ‘khấn’ của Trần Nguyên Hăn (‘‘Hoàng thiên có biết xin soi xét cho’’), ... Hoàng thiên đă nổi giận, đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn !

Trần Nguyên Hăn đă bị Trời quở phạt ! )

234)        Quân số của Vua Lê Thái Tổ

( Tháng giêng năm Mậu Tuất (năm 1418) , Vua Lê Thái Tổ xưng vương,  khởi nghĩa và  Vua Lê Thái Tổ chỉ có 600 quân ( !!!). Chính nguyên soái quân Minh ở nước ta là Lư Bân đem 5 vạn quân vào Thanh Hóa đánh vua ta, Lư Bân là tướng tài (giỏi hơn cả Trương Phụ) mà lực lượng đôi bên lại quá chênh lệch, nên nghĩa quân Lam Sơn cứ phải lẩn tránh địch ...

Bài viết này nói đến 2 mấu chốt quan trọng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 1) làm thế nào mà năm 1420, Vua Lê Thái Tổ lại có cơ hội mộ binh  2) đại thắng Thi Lang , Bước ngoặc của nghĩa quân Lam Sơn , với đại thắng Thi Lang , ngay dân ta thời đó cũng tin rằng vua ta sẽ thành công, có câu ca dao người dân ta mong mỏi vua ta vào Thăng Long :

Lạy trời cho gió cả lên,

Cờ vua B́nh Định bay trên kinh thành ... )

 

235)        Quân số của Lưu Huyền Đức lúc trấn thủ huyện Tân Dă 

( Lúc Lưu Huyền Đức trấn thủ huyện Tân Dă , Lưu Huyền Đức có ít nhất 5 vạn quân . La Quán Trung  thường nói rằng Lưu Huyền Đức  có vào khoảng 1000 hoặc 2000 quân ; mục đích là để biện hộ cho sự việc Gia Cát Lượng thấy Đại quân Tào kéo đến là bỏ ngay Phàn Thành  mà chạy dài !  Sự thực th́, Huyện Tân Dă là cửa ải địa đầu đối địch với Tào, phải có ít nhất 5 vạn quân ; không những thế, Lưu Huyền Đức được xem là em Lưu Cảnh Thăng ... Cũng vậy, Công Tử Lưu Kỳ trấn thủ Giang Hạ cũng có ít nhất 5 vạn quân ... )

 

236)        Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn thiệt to gan ! ( lời khấn trời )

( Trong những lời thệ hải minh sơn  trong lịch sử, th́ lời khấn Trời  của Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn là to gan lớn mật hơn hết ; do v́ họ đă dùng lời gian dối, giả dối, mà khấn Trời !

 … )

 

237)        Những câu nói câu văn nổi tiếng bị dịch sai...

( Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy (Ask not ...), Que sera sera , ‘‘Bất muội nhân quả !’’ ... )

 

230) ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:    Lưu Bang hỏi Hàn Tín ‘‘(khanh giỏi thế), cớ sao lại bị trẫm bắt ???’’ Hàn Tín lẽ ra phải trả lời câu hỏi này như thế nào ???

 

231) B́nh luận Tam Quốc :        Từ Nguyên Trực là vị nguyên soái độc nhất thời Tam Quốc đă đánh thắng Đại Tư Mă Tào Nhân, c̣n Gia Cát Lượng th́ dở ẹt !

 

232)        Rất may cho chúng ta, là chính Vua Lê Thái Tổ gọi thời đại ngài làm vua là Thời đại-định

 

238) Tam Quốc :           ‘Gia Cát Lượng sửa thơ Đổng Tước khích Chu Công Cẩn là chuyện Xạo !

227)        Trần Nguyên Hăn bị Trời đánh !

( Cũng như hai bài trước về Trần Nguyên Hăn, bài này đưa ra một suy luận dĩ nhiên, hiển nhiên, đương nhiên : a) V́ Trần Nguyên Hăn mưu phản, bị bắt, TNH lại phỉ báng đức vua, lại c̣n dám kêu trời soi xét, và Hoàng thiên đă soi xét bằng cách nổi giận , đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn  b) Cho nên : Rơ ràng là Trần Nguyên Hăn bị Trời đánh !

(C̣n nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết đuối th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải là bị Vua Lê Thái Tổ giết , Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải là Trần Nguyên Hăn tự sát ; Trần Nguyên Hăn không hề tự sát ! _-ngược lại với điều mà các sử gia thường cả quyết  xưa nay ...) )

 

228)         Lời nguyền của Vua Lư Huệ Tông

 

 

115)        Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

(Lệ Chi Viên !

Lệ Chi Viên là nơi Vua Lê Thái Tông , vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn’, th́nh ĺnh băng hà. (Vũ Quỳnh , sử gia nhà Lê chính thống , nói rằng Vua Lê Thái Tông thông minh trí dũng, c̣n vượt lên trên cả những vua anh minh đời xưa và có đức của vua Thuấn)

Nhưng Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua Lê Thái Tông băng. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi. Bởi lẽ dễ hiểu là Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Thị Lộ. Nơi Lệ Chi Viên , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất kỳ ai) bởi lẽ dễ hiểu là hôm ấy, trước khi đêm về, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên cổ (Thương thay !)

 . . . Bài viết này trả lại được danh tiết cho minh quân Lê Thái Tông và Lễ nghi Học sĩ Nguyễn Thị Lộ .)

 

119)        Lệ Chi viên, Phá án 2: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 2. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi 2

(Mở đầu bài viết, tôi nêu ra thêm một vài điểm luận lư liên quan đến câu văn xác định ngày vua băng. Do đó, ta có thể chắc chắn rằng Vua Lê Thái Tông băng hà ngày mồng 4 tháng 8 chớ chẳng phải ngày mồng 5. Thế là chấm dứt hoàn toàn phần A) Chính đề: Phá án Lệ Chi viên (Đă ra người thiên cổ , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ). Sau đó, bàn thêm về ...)

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

 

116)        Rất dễ giải thích chuyện bà Âu Cơ sanh 100 trứng nở ra 100 người con trai !

 

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

168)        ‘Phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử

 

208)        T́nh bạn giữa Vua Lê Thái Tổ và B́nh chương Nguyễn Thận, giữa Lỗ Tử Kính và Chu Công Cẩn

( Bài này nói về t́nh bạn tốt đẹp của những kẻ nắm quyền chính ...)

87)         Lập Trần Cao là ư của Vương Thông. Hội thề Đông Quan cũng là ư của Vương Thông. Những người dự Hội thề Đông Quan cũng một phần do Vương Thông chỉ định

 

212) Tam Quốc và sử nhà Lê:     Gia Cát Lượng cầu sao khấn Trời xin tuổi thọ và không được thọ, Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức ;    Luân lư của hai câu chuyện

224)               Công thần nào có dự hội thề Lũng Nhai ?

183)     Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành

 

177)        Người phụ nữ mà Vua Lê Thái Tông yêu thương nhất trên trần đời ... (chẳng phải là Nguyễn Thị Lộ)

 

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn),  Tại sao ?

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

 

139)        Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 3, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng, Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ... Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi) )

 

206) B́nh luận Tam Quốc :         Kế ‘thuyền cỏ hứng 10 vạn mũi tên’ là của Lỗ Tử Kính chẳng phải của Gia Cát Lượng ! Gia Cát Lượng  c̣n không có mặt trong thuyền ...

( Bài viết này giải thích tại sao Gia Cát Lượng không thể nào biết được đêm y, chỗ ấy, sương mù dày đặc, giáp mt không trông thy nhau  ; ngược lại, Lỗ Tử Kính có thể biết được đêm y, chỗ ấy, sương mù dày đặc, giáp mt không trông thy nhau ; và một số sự việc quan trọng khác làm cho Gia Cát Lượng không thể nào thực thi một mưu kế như vậy ...)

 

229) B́nh luận Tam Quốc :       Gia Cát Lượng không có công ǵ trong việc chiếm Kinh Châu v́ Công tử Lưu Kỳ đứng ra hiệu triệu quân dân ...

( Như mọi lần, tôi dùng ngay những ‘sự kiện’ đưa ra bởi La Quán Trung để chứng minh rằng La Quán Trung đă Xạo hết chỗ nói ! Như ‘sự kiện’ : ‘Quan Vũ đem 500 quân đánh Quận Tràng Sa’ là chuyện Xạo ! Thật là Xạo hết chỗ nói ! Bởi v́ Quận Tràng Sa là nơi Triệu Vũ Đế nước ta đem đại quân đánh thắng nhà Hán, thời Lă-hậu ... )

 

 

178)        Nguyễn Trăi thưởng thức thanh lâu

175)        Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 3

(Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông (tiếp theo) ... )

 

172)        Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 2

 

       Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

             

180)        Nguyễn Trăi không hề bị thất sủng , đời Vua Lê Thái Tổ , mà ngược lại ...

 

192) ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:       Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương) có tướng làm vua c̣n Lưu Bang chưa hề có tướng chân chúa

158)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

(Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

 

135)        Mẹ của Từ Nguyên Trực không hề tự tử

 

186)        Câu văn độc hại và tàn nhẫn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

 

187)        Lời chú thích ác ôn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

 

113)        Đinh Tiên Hoàng có thể có 1 triệu quân hay không ?   Câu trả lời bất ngờ và lư thú : Có thể !   _-ngược lại với lời phê b́nh của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

 

114)        Vua Lê Thái Tổ có 35 vạn quân vào đầu năm Đinh Mùi 1427 không đủ để vây thành. Năm 1426, lại càng không đủ quân.   Tài dụng binh xuất quỉ nhập thần và ḷng đại nhân từ của Vua Lê Thái Tổ.

 

136)        Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 2,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 2

(             Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

       Lúa thóc đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn.

Các câu ca dao này cho thấy rằng :

_-Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông là hai v́ vua độc nhất trong lịch sử đă được truyền tụng thời thái b́nh thịnh trị. Ta có thể nói rằng vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông là hai v́ vua được dân chúng yêu thương nhất trong lịch sử

_-Đây là hậu quả của sự chia đất cấp ruộng của vua Lê Thái Tổ. Lúa thóc đầy đồng, là niềm vui lớn, nếu đó là đồng ruộng của ta ! chánh sách chia đất cấp ruộng của vua Lê Thái Tổ đă thành công lớn lao.

_-Chánh sách cấp ruộng của vua Lê Thái Tổ là cuộc đại cách mạng của dân tộc , một cuộc đại cách mạng rất ôn ḥa _-v́ vua Lê Thái Tổ có tấm ḷng nhân đức lớn lao, cho ngụy quan được chuộc tội bằng tiền . . .

Nên nhắc rằng Nguyễn Trăi có những bài thơ ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn và Nguyễn Trăi ví vua Lê Thái Tổ với năm thánh vương Phục Hi, Thần Nông, Nghiêu, Thuấn, Vũ.

Bài viết này tiếp tục phân tích công tŕnh chia đất cấp ruộng của vua Lê Thái Tổ và nêu ra những đặc điểm : 1) giặc Minh tàn ngược  2) trước năm 1429, đă tạm thời chia đất cấp ruộng 3) năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng giêng, là điểm kết của việc chia đất cấp ruộng ...)

              Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

(Những bài ‘Vua Lê Thái Tổ chia đất cấp ruộng’ ở trang cuối của mục lục.)

 

111)        Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́ 3. Họ Chưng (Trưng) là họ của Lạc Tướng Thi Sách, Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách 3.       Kế ‘Kim Thiền thoát xác’ của Trưng Nữ Vương.

 

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê     Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

 

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

178)        Nguyễn Trăi thưởng thức thanh lâu  

 

180)        Nguyễn Trăi không hề bị thất sủng , đời Vua Lê Thái Tổ , mà ngược lại ...

 

193) Tam Quốc :        Tưởng Uyển xứng đáng làm Thừa tướng

194) Tam Quốc :            Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao 3   (là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng hiền thần : tội 4, tội 5 , ...tội 7 (Chém đầu Trần Thức),  tội 8)

 

195) ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:          Lưu Bang giết hại công thần, do đó  nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu

 

196)        Kế ‘đặt ḿnh vào tử địa’ : 3 điều kiện cần thiết để thành công

( Vua Lê Thái Tổ dùng kế này một lần, Khương Duy và Tào Tháo dùng kế này một lần, Gia Cát Lượng không hề dùng kế này... )

        

197) Tam Quốc :            Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao 4   (là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng hiền thần : tội 9 (Thất hứa với Mă Siêu) , ... Tội 12 (Chiến tranh liên miên, làm khổ quân dân))

 

198) Tam Quốc :      Lỗ Tử Kính  và Chu Công Cẩn là vơ tướng văn vơ toàn tài, chớ chẳng phải là thư sinh yếu đuối như Gia Cát Lượng

199)        Trần Trọng Kim dịch sai hai câu quan trọng trong B́nh Ngô Đại Cáo

 

 

90)         Vua Lê Thái Tổ là ông vua đầu tiên đă phong người nữ làm quan

 

86)         Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

 

79)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 1

97)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 4

 

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

 

 

98)         Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă mở kỳ thi vơ ở nước ta    _-Lần đầu tiên, anh hùng nơi thảo dă có thể ứng thi lập nghiệp, hi vọng làm nguyên soái, tể tướng

 

15)         Ông Đinh Lễ và ông Lê Lễ , tướng của vua Lê Thái Tổ, là hai người khác nhau

 

              Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo  

 

99)         Lời tuyên bố trước khi khởi nghĩa của Vua Lê Thái Tổ và của nữ tướng Triệu Trinh Nương. Những điểm tương đồng và những điểm bất tương đồng

 

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

 

69) Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 8

       ( Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long (Ngọa Thần Long là danh hiệu Nguyễn Trăi gán cho vua ta))

 

93)         Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 3

              ( Tư mă Lê Lai (năm 1427) là ai ??? _-Chẳng có Tư mă Lê Lai nào hết !!! Chỉ là chuyện bịa đặt của nhà Mạc, từ việc ‘Tư mă Lê Chích bị giáng chức’ ! )

 

94)         Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư của    anh ḿnh, Triệu Quốc Đạt.(Có thể ông Triệu là kẻ chủ mưu) )  ;    Triệu Quốc Đạt có khả năng khởi nghĩa đánh thành chiếm đất v́ là hào trưởng một phương

 

95)         Tài đức cầm quân của Vua Lê Thái Tổ là tuyệt thế vô song, cổ kim có một

              ( Đức cầm quân của Vua Lê Thái Tổ : thắng trận không kiêu, lâm nguy bất loạn, Vua Lê Thái Tổ không đánh hạ thành v́ ḷng nhân . . . )

 

66) Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua

       ( Danh tướng Nguyễn Chích là bằng chứng hùng hồn rằng Vua Lê Thái Tổ  không hề giết hại công thần ! )

 

67) Cần tách rời Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn !

       ( Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt năm 1429; trong khoảng thời gian 1428-1432, Nguyễn Trăi đă được thăng 3 cấp đại phu , làm Vinh lộc đại phu )

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

 

 

57) Chữ Công thần, Chữ Trí tự, Danh chức Thượng Đại tướng quân, Danh chức Đại phu, Hầu tước vinh phong cho công thần triều Lê Thái Tổ 2

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

 

       Mục Lục Lưu Nhân Chú

 

55)  Thân thế anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ

       ( Tại sao Ông Trần Trọng Kim  lại lầm tưởng rằng Nguyễn Lữ là anh Nguyễn Huệ  . . .)

 

       Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 3

       ( Đại thắng Sách Khôi (1-1423) mở được thông lộ từ Kinh Lộ vào Lỗi Giang, Thanh Hóa ; do đó Nguyễn Trăi có thể đến đầu quân )

       Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)

 

124)        Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4          ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

 

       Mục Lục Nguyễn Trăi

 

129)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

131)        Vua Lê Thái Tổ đă mở đến 4 kỳ thi tiến-sĩ văn       (và có lẽ cũng khoảng 4 kỳ thi tiến-sĩ vơ)

 

       Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 2     ( Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng và . . .)

 

       Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

 

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

lg1)         Gia Phả họ Lê làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh), Lược thuật

115)        Lệ Chi Viên, Phá án : Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .      Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

              Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

9)           Tôi đối câu  "Da trắng vỗ b́ bạch"

129)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

ml1)        Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

 

       ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

207)        Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo 2

( Bài này trưng ra bằng chứng rằng Gia Cát Lượng đă bỏ chạy về Hán Trung ngay từ lúc Mă Thốc vừa thất thủ Nhai Đ́nh và trước khi Trọng Đạt Tư Mă Ư chiếm thành Liệt Liễu. Bằng chứng cụ thể, có thể đứng vững ở ṭa án Anh Quốc ... )

62)         Tây Thi nhăn mặt, Quan Công lạy Phí Thi, Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

              ( Lỗ Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều có thể hàng Tào, riêng Chúa công không thể hàng Tào’’ )

 

165)        Các vua Lê đều rất đẹp trai !

73)         Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc 

 

Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

       Lê Văn Linh, văn ban đệ nhất công thần (triều Lê Thái Tổ)

 

       Năm Tư (1420): chiến thắng quan trọng nhất của Vua Lê Thái Tổ

 

       Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo 2  ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi 2 )

 

       Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2

 

       Tướng của vua Lê Thái Tổ tài ba nhất so với tất cả các triều đại       ( vua Lê Thái Tổ là bậc đại anh hùng, tài năng quán thế và … Lam Sơn Ngũ Hổ : Lưu Nhân Chú, Lê Chích (Nguyễn Chích), Lê Khôi, Trần Lựu, Lê Văn An) )

 

       Hồng Hà nữ sĩ tên là Lê Anh thị Điểm !

 

       Tôi đối   câu Song Song của Hồng Hà nữ sĩ

 

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

22)  Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !         ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và ông Lưu Nhân Chú ! )

200) Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân !

( Trăng như ṿng cung chẳng bắn người )

( Bài Luận Anh-hùng này có thể lấy tựa đề :

       Hơn nhau một tiếng Anh-hùng  mà thôi!        (Ca dao)

Nhưng tôi lại lựa một câu văn trang nhă :

Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân ! (Trăng như ṿng cung chẳng bắn người)

Lư do là ‘bất xạ nhân’ nói lên Khí tượng Anh-hùng, Khí tượng Đại Trượng Phu, Khí tượng của Anh-hùng chân chính, bất xạ nhân như :

_-Vua Lê Thái Tổ  tha mười vạn hàng binh, trả về Tàu hơn 30 vạn người

 _-Vua Lê Thái Tổ không hề dùng những cực h́nh lăng tŕ, voi dầy, xé xác

_-Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân trị thiên hạ

_-vua Lê Thái Tổ không bao giờ giết hại con cái người phản nghịch

_-vua ta chưa từng giết oan một người nào (theo sử thần nhà Lê)

_-lời vua ta giảng dạy cho dân chúng : ‘bản tâm của người nhân đức là không muốn giết người bao giờ’

_-vua ta chia đất cấp ruộng cho dân chúng  ...)

 

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

( Bài thứ hai này về thời thịnh trị âu ca ở nước ta _-đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông, mở đầu bằng cách trưng thêm một chứng cớ lịch sử để Xác định rằng ‘Vua Thái Tổ Thái Tông’ (trong ca dao) là Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, sau đó bổ túc vào bài viết trước với những động cơ cho thời thịnh trị âu ca, chính yếu là :

_-Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ

_-Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần, ngược lại, Vua Lê Thái Tổ phong thưởng lớn cho các công thần

_-Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

_-Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy

_-vụ án Lệ Chi viên chỉ là sự bịa đặt của nhà Mạc, nhà Trịnh   (= > Vua Lê Thái Tông không hề đam mê tửu sắc)

_-Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân  ...)

 

202)        Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân 2

( Luận Anh-hùng 2 )

( Bài Luận Anh-hùng này tiếp tục với các tiết mục

_-Kẻ sĩ v́ tri kỷ dẫu chết cũng đành !

_-Uổng đưa người đẹp đi ngh́n dặm (Triệu Khuôn Dẫn và Triệu Kinh Nương)

_-Mỹ nhân chẳng sánh với Anh-hùng

_-Thục nữ sánh với Anh-hùng : cha mẹ Khổng Tử

Tiết mục cuối (Thục nữ sánh với Anh-hùng) khá dài : phân tích câu nói của bà Nhan Trưng Tại , nêu ra 2 điều không được các sử gia để ư đến : Khổng Tử là con của một bậc anh hùng cái thế và Khổng Tử là ḍng dơi vua Thành Thang, một Thánh vương ... )

 

203)        Trần Trọng Kim nói rằng Liễu Thăng và 100 lính kỵ bị phục kích ở Mă Yên Sơn,  SAI  !!!

 

166)        Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, cho đến chưa từng làm Tư đồ, ông chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi

171)        Chức nguyên soái nhà Trần thực ra là ... Thượng tướng quân, chức Quốc Công Tiết Chế của Trần Hưng Đạo chỉ là nguyên soái tạm thời và không có quyền ra lịnh cho ông Thượng tướng (Trần Quang Khải)

 

218)         Thành Đắc Thần chết v́ có ... miễn tử bài !

 (Bài này bàn rằng Thành Đắc Thần cố chấp nhưng là Anh-hùng, thật đáng thương ! Trong bài, tôi nói ra một sự kiện kỳ lạ , rằng thật ra, Thành Đắc Thần chết v́ có ... miễn tử bài ! )

220)               Trần Anh Tông có gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ hay không ? _-Không !

( Trần Trọng Kim viết sử không có công tâm, ông viết sử theo ḷng yêu ghét; v́ ông ‘yêu’ Trần Hưng Đạo nên ông phong Trần Hưng Đạo làm thái sư (sự thực, Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc), ông  cũng cho Trần Anh Tông gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ, Sai ! Trần Anh Tông không gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ ...)

 

222)         ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:         Lưu Bang giết hại công thần 2 (do đó  nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu)

 

 

153)        Quân lính Đại (Cồ) Việt đội mũ như thế nào ?

… và khi Vua Lê Thái Tổ  khởi nghĩa, quân lính Lam Sơn cũng đội mũ B́nh Đính ...)

182)        Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm

241)  B́nh luận Tam Quốc :          Lưu Huyền Đức rất coi thường khả năng cầm quân của Gia Cát Lượng !

 

242)  Sấm Trạng Tŕnh :        Mă đề dương cước anh hùng tận, Ai là anh hùng?

 

219)               Sứ Tàu lạy Vua Lê Đại Hành, các tướng Minh lạy tạ Vua Thái Tổ

 

 

Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

 

Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long:

27) Ngọa Thần Long              29) Ngọa Thần Long 2

31) Ngọa Thần Long 3           36) Ngọa Thần Long 4

37) Ngọa Thần Long 5           39) Ngọa Thần Long 6

43) Ngọa Thần Long 7                  61) Ngọa Thần Long 8

 

Dịch thơ vua Lê Thái Tổ:

35) Dẹp giặc đề thơ

 

 

       Ông Phạm Văn Xảo chắc chắn chẳng phải là công thần thứ 3

       Ông Phạm Văn Xảo chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy

 

       Người quốc sắc, kẻ thiên tài

       ( Ngọc Hân công chúa tuyển pḥ mă     Câu đối ‘chúa công, công chúa hội ngộ’ )

 

       và những bài luận khác

 

 

D) Thơ Thiền và Luận của Lê Anh Chí , về Thiền Tông :

       Xem Trang Nhà Kiến Tánh   www.kientanh.com

 

 

E) Gia Phả họ Lê , làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh), huyện Thanh-tŕ, tỉnh Hà Đông

Họ Lê làng Nhân Mục, công thần Trung Hưng nhà Lê, là tiên chỉ trong làng, triều đại Lê Trung Hưng đời đời làm đại thần, được phong Hầu-tước ; văn vơ toàn tài , làm tướng vơ, tướng văn, có Tiến Sĩ vơ và Tiến Sĩ văn . Bắt đầu từ đời  Trúc   ( Cúc) Hiên tiên sinh Lê Đ́nh Diên (nhà Nguyễn), th́ chỉ luyện văn mà thôi. Cũng bắt đầu từ Cúc Hiên tiên sinh, nhà họ Lê mấy đời làm cách mạng, chống thực dân Pháp ...

Ngoài ra, làng Nhân Mục sản xuất ra nhiều tiến-sĩ ...

 

 

Lược sử : Gia Phả họ Lê làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh)

Liệt truyện Lê Gia

 

       Tấn Quận công Lê Đ́nh Dự (1600-? ), tướng vơ, tiến-sĩ văn 3

       ( Tiến sĩ đề danh kư khóa thi năm Quí Mùi, Phúc Thái 1 (1643) )

 

       Tấn Quận công Lê Đ́nh Dự (1600- ? ), tướng vơ, tiến-sĩ văn

       ( Tiến-sĩ văn , ngự sử, Tả thị lang, Hữu Thừa tướng, Nguyên Soái , Vinh Lộc Đại Phu , Đắc Tư Hầu Lê Đ́nh Dự )

 

       Mục Lục Tấn Quận Công

 

       Trúc (Cúc) Hiên Tiên Sinh, Hội-nguyên Lê Đ́nh Diên (1824-1883)

 

 

F) Nối Kết

              Nối kết Trang Nhà Văn Học Việt Nam

              Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam

 

 

G) Bài Xưa .-

(những bài mới đă . . . cũ )

______________________

 

 

Trang Nhà LêAnhChí xuất hiện vào ngày mùng 8 tháng 5 năm Đinh Hợi (22-6-2007)

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

            Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

          Mục Lục Thơ Áo Dài

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

 

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *